22

Studeni

12.00

VisionTalk – dvorana za plenarne sjednice

PREZENTACIJA HACKATHON 2023.

Izazovi

Dizajn proizvoda dobivenog hardverskim otpadom s ciljem njegove ponovne integracije u nove proizvodne cikluse IT sektora.

Kuma tvrtke: Xera Srl